ถุงเก็บรักษาคุณภาพสตรอเบอร์รี่ด้วยไททาเนียมไดออกไซด์ และถ่านกัมมันต์จากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิรักษ์ สุวรรณประดิษฐ์, ยอดฟ้า ชัยยะวิริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศไทย เนื่องจากเป็นพืชที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นว่าอุตสาหกรรมยางพารามีปัญหาหลายประการ ส่งผลทำให้ราคายางพารามีความผันผวนค่อนข้างมาก นอกจากนั้นราคายางพารายังได้รับผลกระทบจากราคายางสังเคราะห์ซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนยางธรรมชาติ โดยเมื่อราคาน้ำมันดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของยางสังเคราะห์ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำเช่นในปัจจุบัน จึงมีผลทำให้ราคายางสังเคราะห์ปรับตัวลดลงตามไปด้วย ทำให้ผู้ผลิตหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทนยางธรรมชาติเพื่อลดต้นทุน และในท้ายที่สุดก็มีผลทำให้ราคายางธรรมชาติประสบกับภาวะตกต่ำ จนทำให้เกษตรกรเดือดร้อน

การขนส่งสินค้าเป็นปัญหาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ผู้บริโภคต้องรอสินค้าเป็นเวลานาน และในบางครั้งสินค้าบางชนิดอาจเกิดการเน่าเสีย โดยเฉพาะผลไม้ ส่วนใหญ่การขนส่งผลไม้จะจัดขนส่งไปยังจุดหมายปลายทาง เช่น โรงงานแปรรูปอาหารหรือตลาดสด ซึ่งในการขนส่งแต่ละครั้งก็เกิดปัญหามากมาย แต่ปัญหาหลัก คือ ผลไม้เกิดการเน่าเสีย ทำให้เมื่อถึงจุดหมายก็ไม่สามารถที่จะจัดส่งหรือขายได้ ดังนั้น ผู้ผลิตขาดทุนและยังเสียเวลาอีกด้วย

สตรอเบอร์รี่คือพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ที่มีทั้งด้านอุตสาหกรรมและการบริโภคผลสด โดยสตรอเบอร์รี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ แต่สตรอเบอร์รี่นั้นก็เป็นพืชที่เก็บรักษาได้ไม่นานด้วยเช่นกันเนื่องจากผิวของ สตรอเบอร์รี่ ที่บอบบาง ช้ำง่าย และเน่าเสียเร็ว ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคไม่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน ในกรณีอุตสาหกรรม การขนส่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสตรอเบอร์รี่นั้นต้องมีความสดและไม่เน่าเสีย ทำให้การจัดเก็บต้องมีความคำนึงถึงเหตุผลนี้ด้วย ขณะผู้จัดทำจึงคิดค้นถุงเก็บรักษาคุณภาพสตรอเบอร์รี่จากยางพารา ซึ่งถุงนี้สามารถเก็บรักษาสตรอเบอร์รี่เป็นเวลานาน สามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ในกระบวนการทำเพื่อเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นนั้น และยังตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางพาราและผู้บริโภคสตรอเบอร์รี่