ฟิล์มถนอมอาหารจากสารสกัดเพคตินของเปลือกส้มโอและเปลือกแก้วมังกร โดยเพิ่มประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ด้วยสารสกัดจากกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิริยา ลุนละคะ, ณัฐ​นิ​ดา​ จำรั​ส​แนว​, ปณิตรา จันทร์สว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นฟิล์มถนอมอาหารประเภท อาหารแห้ง ถั่วแห้ง และธัญพืชต่างๆ ที่มักจะเกิดเชื้อราได้ง่าย ด้วยสารสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอและเปลือกแครอทที่เหลือทิ้ง และการประยุกค์ใช้สารสกัดจากกระเทียมที่สามารถต้านการเจริญเติบโตของเชื้อรา อะฟลาทอกซิน ที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง ในการสกัดเพคตินจากเปลือกส้มโอและเปลือกแครอท โดยใช้สารสกัดด้วย กรดไฮโดรคลอริก และการสกัดกระเทียม จากนั้นขึ้นรูปด้วยวิธีการเทคนิค solution casting เป็นแผ่นฟิล์มสีเหลืองอ่อน สำหรับห่ออาหารยับยั้งเชื้อรา A.flavus