การศึกษาแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติในการห้ามเลือดและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากต้นคว่ำตายหงายเป็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรานันท์ เหมรุ่งโรจน์, ศุภกฤต ใต้กิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการทำแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติในการห้ามเลือดและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากต้นคว่ำตายหงายเป็น เนื่องจากการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้อยู่เสมอ บางครั้งอาจมีแผลเลือดออก และมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อ ดังนั้นจากคุณสมบัติของสารฟลาวโวนอยด์และสารไตรเทอมินอยด์ในต้นคว่ำตายหงายเป็นที่สามารถห้ามเลือดและยับยั้งแบคทีเรีย ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดจะสกัดสารภายในต้นคว่ำตายหงายเป็น แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม โครงงานนี้จึงต้องการแก้ปัญหาโดยการพัฒนาแผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติในการห้ามเลือดและยับยั้งเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากใบคว่ำตายหงายเป็น