เครื่องสกัดไฟอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คนคม แสนเมือง, อภิชาติ แก้วพิลารมย์, เมคา เหล่าประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ดวงคำน้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการดับไฟป่าส่วนใหญ่มีความอันตรายทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีโอกาศที่จะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่สูงและต้องใช้เวลาในการทำแนวกันไฟเป็นอย่างมากเราจึงได้คิดค้นนวัตกรรมที่สามารถเป็นแนวกันไฟชั่วคราวเพื่อที่จะให้เวลาแก่เจ้าหน้าที่ในการเคลียร์พื้นที่เพื่อสร้างแนวกันไฟแต่ถ้าหากว่าไฟที่ไหม้ป่าในขณะนั้นไม่รุนแรงมากก็สามารถสกัดไฟก่อนจะรุกลามได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถึง การสร้างเครื่องสกัดไฟอัตโนมัตินั้นจะต้องมีเซนเซอร์ที่ไว้ตรวจจับไฟป่าและตัววัดทิศทางลมเพื่อการคาดคะเนทิศทางของไฟป่าจะไปทางทิศทางใดเพื่อเป็นการตั้งรับล่วงหน้าของเครื่องสกัดไฟอัตโนมัติจากนั้นเครื่องจะทำส่งข้อมูลไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยพลังงานของเซนเซอร์และตัวรับส่งข้อมูลไปยังศูนย์รับข้อมูลจะได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเกิดไฟป่าขึ้นเครื่องจะทำปล่อยของเหลวที่เป็นสารหน่วงไฟไว้รอบบริเวณประมาณการไว้ที่รัศมี 1.5 เมตรโดยการทำงานของมันจะเริ่มต้นที่การติดตั้งโดยเราจะติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่สกัดไฟนั้นคือเป็นพื้นที่โล่งจากนั้นเราจะติดตั้ง 4 – 5 เครื่องวางเป็นแนวยาวไว้รอบๆป่าจากนั้นจะใช้เสาทิศทางลมเพื่อดูว่าไฟจะไปทางทิศไหนเพื่อเปิดการทำงานของเครื่องในทิศที่ไฟพัดไปโดยการทำงานของเครื่องจะมีสองแบบคือแบบสั่งการเองหรือแบบอัตโนมัติถ้าแบบอัตโนมัติจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับไฟที่อยู่รอบป่าในการดูว่าเครื่องโซนไหนที่ควรจะทำงานเมื่อเกิดไฟขึ้นจะทำให้หน่วยงานควบคุมไฟรู้ได้ทันที