หนังเทียมจากเส้นใยธรรมชาติและยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลฑีรา เพ็ชรภักดิ์, วริษา สงพราหมณ์, นภัสชล เหมไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์หนังเทียมจากเส้นใยธรรมชาติและยางพารา ผักตบชวา กาบใบกล้วยและเปลือกหุ้มข้าวโพด

เป็นส่วนของพืชที่มีเส้นใยละเอียด เมื่อปล่อยให้แห้งจะมีความเหนียว ยางพาราเมื่อกรีดมาแล้วปล่อยทิ้งไว้จะแข็งตัว แล้วจะมีความยืดหยุ่น วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาว่าหนังเทียมที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติต่างชนิดกันจะมีความแข็งแรงต่างกันหรือไม่ ผู้จัดทำโครงงานจึงได้ทำผลิตภัณฑ์หนังเทียมจากเส้นใยผักตบชวา กาบใบกล้วยและเปลือกหุ้มข้าวโพด โดยศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงของหนังเทียมที่ทำจากเส้นใยดังกล่าว วิธีการทำคือ นำผักตบชวา กาบใบกล้วยและเปลือกหุ้มข้าวโพดมาปั่นให้ละเอียด เติมส่วนผสมต่างๆได้แก่ น้ำเปล่าและยางพาราลงไป แล้วนำไปต้มให้เข้ากัน จากนั้นใส่ NaOH ช่วยในการย่อยเส้นใย คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วต้มจนเดือด พอเดือดแล้วนำไปตากให้แห้ง และจึงเปรียบเทียบดูว่าหนังเทียมที่ทำจากเส้นใยของผักตบชวา กาบใบกล้วยและเปลือกหุ้มข้าวโพดมีความแข็งแรงต่างกันหรือไม่