โมเดลราวตากผ้าเป่าลมกันฝน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญาภา ธรรมาภิมุข, วุฒิภัทร กุลสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุทัย พุทธลา, นารีรัก เหยียดกระโทก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องโมเดลราวตากผ้าเป่าลมกันฝน จัดทำขึ้นเนื่องจากในปัจจุบัน ทุกคนต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบกันมากมาย และหนึ่งในนั้นคืองานบ้านที่เราจะต้องทำกันเป็นประจำ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน ซักผ้า ตากผ้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องทำเป็นประจำก็คือการซักผ้าและตากผ้า เพื่อให้เราได้มีเสื้อผ้าสำหรับใส่ไปทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ และจะเกิดปัญหาเมื่อมีฝนตกในช่วงเวลาที่ซักผ้าซึ่งบางคนไม่สามารถคอยเก็บผ้าที่ตากไว้หลังจากซักเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ และจะเกิดปัญหาผ้าที่ตากไว้ไม่แห้งหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์และเสียเวลาที่จะต้องซักเสื้อผ้าเหล่านี้อีกครั้ง จากปัญหาเหล่านี้ที่หลายคนได้พบเจอ พวกเราจึงได้สืบค้นและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับหลายๆคน และเราจึงต่อยอดเพื่อแก้ไขให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป พวกเราได้คิดสร้างแบบจำลองราวตากผ้าที่สามารถเป่าลมและป้องกันฝน โดยขั้นตอนการทำคือสร้างโมเดลราวตากผ้าเป่าลมกันฝนขึ้นมาโดยเราจะใช้ท่อPVC สำหรับสร้างโครงของราวตากผ้า จากนั้นจึงเขียนโค้ดด้วยโปรแกรม Arduino สำหรับใส่ในวงจรของพัดลมและมอเตอร์ เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับความชื้นวัดความชื้นได้ว่ามีค่าเพิ่มขึ้น มอเตอร์และพัดลมจะเริ่มทำงาน จากนั้นนำมาประกอบเข้ากับโครงของราวตากผ้า โดยเมื่อเซนเซอร์วัดความชื้นมีความชื้นเพิ่มขึ้น มอเตอร์จะหมุนและปล่อยผ้าพลาสติกลงมาเพื่อป้องกันละอองของฝน จากนั้นสวิตช์ของมอเตอร์จะปิด สวัตซ์ของพัดลมจะเปิดและพัดลมจะทำงาน ซึ่งจะต่อแบตเตอรี่เข้ากับพัดลม เซนเซอร์ และมอเตอร์เพื่อให้พลังงานไฟฟ้าแก่พัดลมและเซนเซอร์ซึ่งจะมีสวิตช์สำหรับเปิดปิดสองตัวที่มอเตอร์และพัดลมเพื่อไม่ให้เซนเซอร์และพัดลมทำงานตลอดเวลา ผลการทดลองคือราวตากผ้านี้ช่วยป้องกันผ้าที่ตากไว้ไม่ให้โดนฝน เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับได้ว่าความชื้นนั้นมีค่าเพิ่มขึ้น พัดลมจะทำงานเพื่อที่จะทำให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นและเมื่อความชื้นมีค่าลดลงสวิตช์ของมอเตอร์และพัดลมก็จะปิดลง ซึ่งราวตากผ้านี้จะสามารถป้องกันละอองฝนและทำให้ผ้าที่เปียกแห้งเร็วขึ้นในวันที่มีฝนตก