การเพิ่มประสิทธิภาพสีย้อมด้ายจากกลีบบัว โดยใช้สารสกัดแทนนินจากใบยูคาลิปตัสร่วมกับนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาพร พิมพ์บุญ, รักหทัย คุณาพรม, ณิชมน บุรวัตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาพร สุติบุตร, ศรีอุดร ล้านสาวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์