เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าไม่จำกัดพื้นที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดอาริฟีน นอ, ศิวรา ขาวเชื้อ, กัฟลัน สาเม๊าะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฟัยซอล เปาะแต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้คนส่วนใหญ่ในประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกร ทำสวน และกรีดยาง เป็นต้น ซึ่งอาชีพที่กล่าวมาข้างต้นเป็นอาชีพที่มีวัชพืชเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้คนที่ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีเครื่องตัดหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช

ซึ่งเครื่องตัดหญ้าในปัจจุบันทำงานได้แต่ยังมีข้อเสีย เช่น เครื่องตัดหญ้าแบบใช้เชื้อเพลิงถึงจะมีน้ำหนักมาก ราคาสูง และถ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้าถึงจะใช้งานง่าย ราคาถูก แต่ยังมีข้อเสียที่พกพาไม่สะดวกเนื่องจากต้องเสียบสายไฟ ทำให้จำกัดพื้นที่ในการใช้งาน ดังนั้นเราจึงได้คิดค้น Unlimited space lawn mower : เครื่องตัดหญ้าพลังงานไฟฟ้าไม่จำกัดพื้นที่ ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนเชื้อเพลิง น้ำหนักเบากว่า และมีราคาที่ถูกลง โดยใช้มอเตอร์ในการหมุน ใช้ใบมีดขนาด 30 เซนติเมตรใช้มีที่ป้องกันการกระเด็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 34 เซนติเมตร มีระบบSafetyที่ต้องกด 2 ปุ่มพร้อมกัน เครื่องจึงจะเริ่มทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว มีด้ามจับที่ยาวได้สูงสุด 2 เมตร ซึ่งสามารถปรับความยาวได้ ซึ่งเวลาปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับปริมาณของ Power bank และไม่ลดประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องตัดหญ้า