เครื่องเตือนภัยสึนามิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิภาณ ชมชัยรัตน์, ณพัสกร คำอู, ภาคิน ชินเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิษณุวัชร์ สวัสดี, สุทัศน์ บุตรชานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเตือนภัยสึนามิถูกจัดทำขึ้น เพราะ สึนามิมีความอันตรายมาก ถ้ารับมือไม่ทันอาจส่งผลเสียจำนวนมาก โดยเฉพาะการเสียชีวิต การหายสาบสูญ และอื่นๆที่ร้ายแรง คณะผู้จัดทำเห็นว่าควรมีเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดสึนามิโดยเฉพาะ เพื่อใช้เตือนภัยแก่ประชาชนในบริเวณที่มีความเสี่ยง เพื่ออพยพประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องที่สามารถตรวจจับการสั่นสะเทือนใต้มหาสมุทรโดยใช้ เซ็นเชอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือน แล้วส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุม เพื่อใช้ในการเตือนภัยสึนามิได้

โดยลักษณะของเครื่องตรวจจับน้ันจะออกแบบมาในรูปแบบของทุ่นลอยน้ำที่เชื่อมต่อกับตุ้มถ่วงที่อยู่ก้นสมุทร โดยจะติดตั้งในบริเวณที่มีความเสียงที่จะเกิดแผ่นดินไหวใต้น้ำหรือการสั่นสะเทือนที่รุนแรงจนเกิดสึนามิได้ ซึ่งจะมีการติดตั้งหลายเครื่องเป็นแนวตามรอยเปลือกโลก เพื่อให้สามารถระบุตำแหน่งของที่ๆมีการเกิดการสั่นสะเทือน และระบุพื้นที่ๆจะเกิดสึนามิได้ ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำได้นำความรู้ที่มีรวมกับสิ่งที่สนใจมาระดมความคิดกัน จึงเป็นที่มาของเครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนใต้มหาสมุทร หรือ เครื่องเตือนภัยสึนามินั้นเอง