การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำปัสสาวะแมวของแผ่นรองปัสสาวะจากเส้นใยพืชผสมซิลิกาเจล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุธิรัตน์ เที่ยงธรรม, ธรณ์ จันทนพันธ์, ธีธัช แสงสุรีย์วัชชรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันยพบว่าผู้คนส่วนมากมักใช้ทรายแมวสำหรับการเลี้ยงแมว แต่ทรายแมวนั้นมีฝุ่นฟุ้งเมื่อใช้งานเสร็จ ดังนั้นแผ่นรองฉี่แมวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า แต่ทว่าแผ่นรองฉี่แมวบางชนิดไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทางคณะ จึงต้องการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเส้นใยของฝ้าย กาบกล้วย และผักตบชวา เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าของพืชไปในตัว