โปรเเกรมคำนวณพิกัดที่ตั้งร้านสะดวกซื้อโดยใช้เทคนิคการหาจุดศูนย์ถ่วงเเละ Fermat point

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตตินันท์ อินพยม, ชินพัทธ์ อัศวรักษ์สกุล, สพล เครือกาบทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาพิกัดทำเลที่ตั้งร้านค้าสะดวกซื้อ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้ประกอบการ