โปรแกรมคำนวณหาจุดศูนย์กลางวงกลมซึ่งใช้จำนวนวงกลมผ่าน n จุดน้อยที่สุด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล, นาวิน นาคเผือก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หากเรามีจุดสองจุดเราสามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดนั้นได้เเละหากมีสามจุดใดๆเราสามารถที่จะสร้างวงกลมเพื่อที่จะให้เส้นรอบวงของวงกลมผ่านทั้งสามจุดนั้นได้จึงเกิดข้อสงสัยว่าหากเรามีจุด n จุดใดๆแล้วจะสามารถหาจุดศูนย์กลางวงกลมซึ่งสร้างวงกลมผ่านทุกจุด n จุดได้โดยให้ใช้จำนวนวงกลมน้อยสุดได้อย่างไร เราจึงได้ทำการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ทางด้านเรขาคณิตวิเคราะห์ร่วมกับการเขียนโปรเเกรมทางคอมพิวเตอร์มาเเก้ปัญหานี้โดนตอนนี้โปรเเกรมสามารถที่จะหาจำนวนวงกลมที่น้อยที่สุดที่ใช้เเละจุดที่ทำให้เกิดวงกลมน้อยสุดได้เเต่ในอนาคตจะมีการพัฒนาให้เเสดงว่าในการผ่านจุดทั้งหมด

เเต่ละเเบบจะมีจุดไหนอยู่วงกลมเดียวกันบ้างเเละจะพัฒนาให้ใช้ความยาวรอบรูปรวมกันน้อยสุดด้วยเเล้วสังเกตว่าจุดที่ทำให้เกิดวงกลมน้อยสุดจะทำให้เกิดผลรวมความยาวรอบรูปน้อยสุดด้วยหรือไม่