โครงงานเเก้ปัญหาการระบายน้ำโดยใช้ทฤษฎีกราฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกานต์ ประสิทธิ์, จิตรวรรณ สมภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเเก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณซุปเปร์ชีปในตำบลรัษฎา เพื่อเสนอเเนวทางการเเก้ไขปัยหานี้ที่สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก โดยเร็วเเละเกิดประโยชน์มากที่สุด