นวัตกรรมฝาปิดเข็มฉีดยาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากปลายแหลมของเข็มฉีดยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีชญาพร ใจเกิด, กฤติน ลีวณิชย์, นวรัตน์ การินทร์รัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เฉลิมพล ชูสวัสดิกุล, อานนท์ ชุมคำลือ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาฝาปิดเข็มฉีดยาที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุจากปลายเเหลมของเข็มฉีดยา มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดจากปลายเเหลมของเข็มฉีดยา และเพื่อทำการพัฒนา และสร้างสรรค์ฝาปิดปลายเข็มแบบพิเศษ ซึ่งสามารถล็อกตัวเองกับฐานเข็มเมื่อปิดฝาได้ และเพิ่มความสะดวกสลายแก่บุคลากรทางการแพทย์ในการเปลี่ยนปลายเข็มฉีดยา ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อผ่านกระแสโลหิต

ฝาปิดปลายเข็มเเบบพิเศษนี้สามารถทดแทนเข็มฉีดยาแบบปกติที่มีจุดด้อยคือปลอกเข็มฉีดยา สามารถเปิดได้ง่าย แต่ฐานเข็ม เปิดได้ยาก ทำให้เมื่อต้องการจะเปลี่ยนปลายเข็มฉีดยาอันใหม่ เมื่อจะเปิดฝาเข็มออก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และเหตุที่ไม่คาดคิดของปลายเข็มฉีดยาทิ่มแทงเข้ากับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้ ส่งผลให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อผ่านทางกระแสโลหิตจากผู้ป่วย โดยในการพัฒนาได้นำแนวคิดมาจากเข็มขัดรัดสายไฟ ที่สามารถใส่ปลายด้านแหลมเข้าไปในรูอีกด้านหนึ่งของเข็มขัดรัดสายไฟ ซึ่งสามารถใส่เข้าไปได้อย่างง่ายดาย แต่จะไม่สามารถดึงออกมาได้อีก เนื่องมาจากที่ปลายฐานของเข็มฉีดยา หรือ Needle Hub จะทำให้โค้งเว้าคล้ายกับฟันปลา ซึ่งเรียกกันว่า Serration และให้ขอบของฝาปิดทำหน้าที่คล้ายลิ้น หรือ Tongue ซึ่งจะทำหน้าที่ล็อกฝาไว้ จะทำให้ไม่สามารถเปิดได้อีก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ลดความเสี่ยงของการเปิดใช้งานเข็มฉีดยาโดยไม่ได้ตั้งใจ ป้องกันการใช้เข็มฉีดยาซ้ำ อีกทั้งยังป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อผ่านกระแสโลหิตอีกด้วย