การศึกษาการขึ้นรูปและเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นเจลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็นกับแผ่นเจลตามท้องตลาด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญา ไชยสมบัติ, ปวีณ์กร ธรรมนิรามัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมของประเทศไทยในปัจจุบันประชากรส่วนมากคือผู้สูงอายุและวัยทำงานต้องประสบพบเจอกับปัญหาในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละวันไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพที่มีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย โดยปัญหาที่พบเป็นส่วนใหญ่คืออาการปวดเมื่อยและอักเสบของกล้ามเนื้อตามร่างกายที่มีสาเหตุมาจากความตึงของกล้ามเนื้อที่เกิดจากความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อบริเวณส่วนดังกล่าว ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เป็นประจำทุกวัน ทำให้มีความต้องการในการใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ส่วนมากที่พบคือการใช้ยาทาตามบริเวณร่างกายและใช้แผ่นบรรเทาอาการปวด โดยส่วนใหญ่ยาที่ใช้จะผลิตมาจากสารเคมีหรือยาทางการแพทย์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อร่างกายเมื่อเราใช้ในปริมาณมาก

เมื่อพิจารณาสมุนไพรในประเทศไทยพบว่ามีสมุนไพรจำนวนไม่น้อยที่มีผลต่อการบรรเทาของความตึงของกล้ามเนื้อได้ เช่น ไพล ขมิ้น น้ำมันเปเปอร์มินต์ และกานพลู โดยสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์ร้อนและเย็นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสมุนไพรนั้น

ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงได้ศึกษาการขึ้นรูปและเปรียบเทียบประสิทธิภาพแผ่นเจลสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็นกับแผ่นเจลตามท้องตลาด โดยจะใช้พืชสมุนไพรที่หาง่ายในท้องถิ่น เช่น ไพล ขมิ้น น้ำมันเปเปอร์มินต์ และกานพลู เป็นสมุนไพรช่วยลดอาการปวดเมื่อยของร่างกาย ในส่วนของเจลผู้จัดทำเลือกใช้เครือหมาน้อย ในการก่อเจลที่มีฤทธิ์เย็นและใช้เมล็ดแมงลักในการก่อเจลที่มีฤทธิ์ร้อน เพื่อเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างสมุนไพรแต่ละชนิด โดยลักษณะของแผ่นเจลนี้จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถติดบริเวณจุดที่ปวดได้โดยตรง สะดวกต่อการใช้งานและสามารถคงทนอยู่ได้นาน จากนั้นนำแผ่นเจลสมุนไพรที่ผลิตขึ้นไปเทียบกับแผ่นเจลมาตรฐานตามท้องตลาด เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการออกฤทธิ์และการขึ้นรูปของแผ่นเจลสมุนไพรต่อไป