การศึกษาสารสำคัญในกากกาแฟเพื่อการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพไนโตรเจนสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราณิสา สุทนต์, วนาลี ศรีคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์