วิกผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรวดี ดวงมณี, อภิญญา พันธ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรฮีดายะห์ กาโฮง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนตายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ในการรักษาจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะมีจุดหนึ่งที่โรคมะเร็งไม่สามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด แพทย์จะพิจารณาให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการเคมีบำบัด ซึ่งการทำเคมีบำบัดอาจทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบ ที่เห็นได้ชัดคือ ผมร่วง ผู้ป่วยที่ผมร่วงส่วนใหญ่มักเสียความมั่นใจในตัวเอง จึงต้องมีการใส่วิกผม ซึ่งวิกผมนั้นได้มาจากการบริจาคหรือการซื้อจากร้าน ซึ่งราคาของวิกผมนั้นสูงมาก ส่วนวิกที่ได้จากการบริจาคนั้นไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยมะเร็ง จึงได้มีการรับบริจาคผมอยู่บ่อยครั้งเพื่อนำมาทำวิกผม และในการบริจาคผมนั้น เส้นผมต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ดังนั้นจึงไม่ใช่ทุกคนที่จะบริจาคได้ ทำให้ล่าช้าต่อการทำวิกผมและไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยมะเร็ง

คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์มาทดแทนวิกผมจริง ด้วยเส้นใยธรรมชาติจากใบลิ้นมังกร จากการศึกษางานวิจัย พบว่าเส้นใยของใบลิ้นมังกรมีความแข็งแรง แต่ไม่มีความนุ่มสลวย คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการเปรียบเทียบความนุ่มและปริมาณเส้นใยที่ได้จากวิธีการสกัดเส้นใยของใบลิ้นมังกร จากนั้นปรับสภาพเส้นใยให้มีค่าpH เป็นปกติ ย้อมสีเส้นใย และนำมาทอเป็นวิก ซึ่งวิกที่ได้นั้นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ซึ่งจะได้วิกผมที่มีความนุ่มไม่ระคายเคืองผิว เพียงพอต่อจำนวนความต้องการของผู้ป่วย มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับผมจริง ผู้ป่วยที่ต้นทุนต่ำก็มีโอกาสใส่วิกได้ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต และวิกที่ได้ยังนำไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ใช้เป็นวิกผมในการแต่งตัวประกวดงานต่างๆ การทำกิจกรรมที่ต้องแต่งหน้าทำผม หรือผู้ที่ต้องการสวมใส่วิกผมก็สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย