เครื่องแลกเหรียญ ECM

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตพิสิฐ ลิ้มศุภพุฒิกุล, พงศธร สุขเจริญเวช, ณณณณณ งามปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาพร เปรมกมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงมากและอีกทั้งยังมีการแข่งขันในด้าน เทคโนโลยีเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์อัตโนมัติได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนและรวมทั้งด้านความบันเทิงต่างๆจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์เทคโนโลยีนี้เข้ามามีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันคือเทคโนโลยีสร้างความสะดวกรวดเร็วปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence (AI)

เครื่องบริการอัตโนมัติส่วนใหญ่จะใช้แบบหยอดเหรียญที่มีใช้ในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ เช่น เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตู้เกมส์ ตู้ขายน้ำอัดลม ตู้ซื้อตั๋วรถไฟฟ้า

เครื่องขายของอัตโนมัติและเครื่องให้บริการตามห้างสรรพสินค้าที่ต้องใช้เหรียญหรือตามสวนสนุกต่างๆ รวมทั้งในโรงเรียนของเรา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีบริการตู้โทรศัพท์สาธารณะแต่สถานที่รองรับการแลกเปลี่ยนเหรียญนั้นยังไม่มี

จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องแลกธนบัตรและเหรียญเป็นเหรียญเพื่ออำนวยความสะดวกต่อนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

และเครื่องแลกธนบัตรและเหรียญเป็นเหรียญอัตโนมัตินี้ยังสามารถนำเอาไปพัฒนาได้หลายด้านเช่นเครื่องขายของอัตโนมัติ ตู้คาราโอเกะใช้เหรียญ และเครื่องซักผ้าแบบใช้เหรียญและอื่นๆจะเห็นได้ว่าเครื่องแลกธนบัตรเป็นเหรียญนี้ทำงานแทนคนได้เนื่องจากตัวเครื่องมีความสามารถในการรับรู้มูลค่าของธนบัตรและเหรียญที่ใส่เข้ามาได้อย่างถูกต้องโดยมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการแจ้งแรงงานคนเข้าถึงพื้นที่การให้บริการอย่างคลอบคลุมโดยเฉพาะบริเวณที่ไม่สะดวกต่อการแจ้งแรงงานคนเช่นสถานที่ต้องห้ามโดยทางคณะผู้จัดทำจะทำการพัฒนาต่อไปในอนาคตต่อไป