สเปรย์จากน้ำมันหอมระเหยอบเชยเพื่อยับยั้งเชื้อราในอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรยา จักรไชย, เวธนี ใคร่นุ่นนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ ภูหัวไร่, พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สเปรย์จากน้ำมันหอมระเหยอบเชยเพื่อยับยั้งเชื้อราในอาหารจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราในธัญพืชและอาหารต่างๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อราบางชนิด โดยเฉพาะเชื้อราในกลุ่ม Aspergillus ที่สามารถสร้างสาร Aflatoxins ซึ่งเป็นสารที่ก่อมะเร็ง คณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาและจากการศึกษาข้อมูลพบว่า น้ำมันหอมระเหยจากอบเชยสามารถยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ได้ คณะผู้จัดทำจึงได้แนวคิดที่จะนำสารสกัดจากอบเชยมาทำเป็นสเปรย์เพื่อใช้กับธัญพืช อาหาร ที่เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งสารสกัดจากอบเชยนั้นเป็นสารธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงนำมาใช้ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราในอาหาร ทั้งยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้สารธรรมชาติทดแทนสาร สังเคราะห์ที่นิยมใช้ควบคุมเชื้อราอยู่ในปัจจุบัน