นาฬิกาตรวจจับอัตรตราการเต้นผิดปกติของผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุลากร เรือนการสกุล, ศรัณย์ ดวงชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรพงษ์ สมสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นนาฬิกาข้อมือที่เอาไว้ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรของผู้สูงอายุและเมื่อตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจแล้วผิดปกติเครื่องก็จะทำการส่งสัญญานไปหาหน่วยกู้ภัยและส่งตำแหน่งของผู้ที่สวมใส่เครื่องนี้อยู่เพื่อที่จะได้สามารถให้กู้ภัยที่ใกล้ที่สุดมารับและนำส่งโรงพยาบาลได้