การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของกระดาษเปียกและแห้งจากธูปฤๅษีที่ผสมน้ำมัน หอมระเหยจากมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ นาคเพชร, ชนกชล คุ้มศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนุช เขียวอร่าม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คนส่วนใหญ่นิยมใช้กระดาษทิษชู่ในชีวิตประจำวันทั้งเพื่อเช็ดทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็น ทั้งแบบเปียกและแห้ง ซึ่งมีความสามารถในการดูดซับน้ำและดูดซับความมันและยับยั้งเชื้อโรค แต่ในบางครั้ง ทิชชู่แบบเปียกและแบบแห้งก็ไม่สามารถดูดซับน้ำและน้ำมันได้ดีเท่าที่ควร และยังไม่สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อ โรค S.aureus(Staphylococcus Aureus) ซึ่งเป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ทำให้ผู้จัดทำได้สนใจที่จะทำกระดาษจากธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันและยับยั้งการเกิดเชื้อโรคได้ โดย พบว่าน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อ S.areus(Staphylococcus Areus) และ ต้นธูปฤๅษีมีความสามารถในการดูดซับน้ำมันได้ดี