แผ่นเจลาตินปิดแผลผสมกับสารสกัดจากใบกะเม็ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรางศิริ ไชยเมืองชื่น, ณัฐกมล พรนิเพท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันเมื่อคนเราเกิดบาดแผลจากความบังเอิญหรือความประมาท บาดแผลจะเป็นทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย การพัฒนาแผ่นเจลาตินเพื่อใช้ปิดแผลที่สามารถช่วยในการสมานแผลและกำจัดเชื้อแบคทีเรียในเวลาเดียวกันจึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยจากสาเหตุดังกล่าวได้ จากภูมิปัญญาในท้องถิ่นพบว่า ใบกะเม็งมีฤทธิ์ในการห้ามเลือดและป้องกันการติดเชื้อได้ ดังนั้นโครงงานนี้จึงใช้ใบกะเม็งที่สกัดด้วยเอทานอล 95 % มาทดสอบกับแบคทีเรียที่ก่อโรคผิวหนังบางชนิดได้แก่ Staphylococcus aureus เพื่อทดสอบประสิทธิภาพจากค่า MIC โดยวิธี microdilution method และ MBC โดยใช้วิธี drop plate แล้วจึงนำไปผสมกับเจลาตินเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน โดยทดสอบความสามารถในยึดกับผิวหนัง ความสามารถในการดูดซับน้ำของแผ่นเจล การสูญเสียน้ำและเปลี่ยนแปลงของสภาพผิวหนังที่ถูกปิดทับด้วยแผ่นเจล ซึ่งแผ่นเจลาตินปิดแผลผสมกับสารสกัดจากใบกะเม็งนี้จะช่วยในการสมานแผลและกำจัดเชื้อแบคทีเรียป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียลุกลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายได้