การศึกษารูปแบบของลูกเต๋าประหลาด n หน้า สำหรับบางค่า n

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรัลรัตน์ ปจันทบุตร, เตวิช เตชะวิศวกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์, รัชนิกร ชลไชยะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาการมีอยู่ของลูกเต๋าประหลาดโดยใช้พหุนาม Cyclotomic และตัวอย่างของลูกเต๋าประหลาด หน้า สำหรับบางจำนวนนับ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาวิธีการสร้างและสร้างลูกเต๋าประหลาด หน้า ที่มีความน่าจะเป็นของผลรวมแต้มบนลูกเต๋าประหลาดและลูกเต๋าปกติ ลูกเท่ากัน สำหรับบางค่า จากการศึกษาพบว่า ลูกเต๋าประหลาด หน้า มี แบบ, ไม่มีลูกเต๋าประหลาด หน้า, ลูกเต๋าประหลาด หน้า มี แบบ, ลูกเต๋าประหลาด หน้า มี แบบ, ลูกเต๋าจำนวนหน้าเป็นจำนวนเฉพาะไม่มีลูกเต๋าประหลาด, ลูกเต๋า หน้า โดยที่ เมื่อ เป็นเซตของจำนวนเฉพาะจะมีลูกเต๋าประหลาด 1 แบบ, ลูกเต๋าประหลาด หน้า โดยที่ เป็นจำนวนเฉพาะ จำนวนรูปแบบของลูกเต๋าประหลาดทั้งหมดของ เท่ากับ และ