การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพด เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา รองรัก, ชนากานต์ จันทรเดช, ณิชารี คงนคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพดเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์วัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพวัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพด และเพื่อเปรียบเทียบวัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพดและวัสดุกันกระแทกจากพลาสติก โดยเตรียมเปลือกข้าวโพดมาแยกเส้นใย เตรียมกาวแป้งเปียกสำหรับขึ้นรูปวัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพด วัดประสิทธิภาพของวัสดุกันกระแทกจากใยข้าวโพด โดยวัดค่าความหนา น้ำหนัก ความยืดหยุ่น วัดค่าแรงกระแทก การย่อยสลาย