การศึกษาคุณสมบัติความทนต่อไฟเเละอุณหภูมิ โดยใช้กระดาษเป็นเเม่เเบบด้วยเปลวไฟจากตะเกียงเเบบเทอร์ริล (Terril Burner) เเละอุณหภูมิจากตู้อบลมร้อน (Labaratory oven) ใช้วิธีการผสมสารหรือวัสดุทนไฟในกระบวนการเตรียมน้ำเยื่อเเละการเคลือบกระดาษด้วยสารหรือวัสดุทนไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาลาอ์ ยือโร๊ะ, นูฮา แวสุหลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์, ฮาฟีซ พิชิตแสนยากร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณสมบัติความทนต่อไฟเเละอุณหภูมิโดยใช้กระดาษเป็นเเม่เบบ เป็นการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของสารและวัสดุที่กำหนด ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันไฟหรือความสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูง เเละป้องกันไม่ให้กระดาษเกิดการไหม้เนื่องจากไฟเเละอุณหภูมิ เช่น เวอร์มิคูไลท์ (Vermiculite) หินเพอร์ไลต์ (Perlite) ใยหิน (Rockwool) ดินขาว (Kaolin) เเป้งฝุ่น ยิปซั่ม (Gypsum) ซิลิกาแอโรเจล (Silica aerogels) แอมโมเนีย- ซัลเฟต (Ammonium sulfate) แร่ไดอะตอมไมท์(ดินเบา) อลูมิเนียมออกไซด์ เเละผงทนไฟชนิดอินทูเมสเซนท์

เป็นต้น โดยใช้กระดาษเป็นวัสดุถูกทดสอบ เพื่อนำมาเปรียบเทียบคุณสมบัติความทนต่อความร้อนเเละอุณหภูมิสูงสุด โดยมีการทดสอบ 2 เเบบ 1)การทดสอบความทนต่อไฟของกระดาษด้วยตะเกียงเเบบเทอร์ริล (Terril Burner) 2)การทดสอบความทนต่ออุณหภูมิที่สูงของกระดาษด้วยเตาอบลมร้อน (Labaratory oven) เเละมีวิธีการใส่สารเเละวัสดุทนไฟในกระดาษมี 2 วิธี 1)การผสมสารหรือวัสดุทนไฟในขั้นตอนการทำเนื้อเยื่อของกระบวนการผลิตกระดาษ 2)การเคลือบกระดาษด้วยสารหรือวัสดุทนไฟ ในการทดสอบใช้เยื่อกระดาษรีไซเคิล (Recycle Pulp)” หรือ “เยื่อกระดาษใช้ซ้ำสอง (Secondary Pulp)” เข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษ ในการผสมสารทนไฟเเละวัสดุทนไฟมีขั้นตอนใหญ่ ๆ ดังนี้ กระบวนการทำเยื่อกระดาษ (Pulping) คือ การเเยกเเละทำความสะอาดเส้นใย การเตรียมน้ำเยื่อ (Stock Preparation) คือการผสมสารทนไฟเเละวัสดุทนไฟ การทำแผ่นกระดาษ (Papermaking) คือการขึ้นรูปเยื่อกระดาษ เเละการใช้สารเเละวัสดุทนไฟโดยการเคลือบกระดาษ มีขั้นตอน ดังนี้ ใช้กระบวนการผลิตกระดาษโดยไม่ผสมสารทนไฟในกระบวนการเตรียมนํ้าเยื่อ เเต่มีการเคลือบสารทนไฟเเละวัสดุทนไฟหลังจากขึ้นรูปกระดาษ และนำไปตากเเห้ง จากนั้นนํา 2 วิธีการนี้ มาทดสอบความทนต่อเปลวไฟเเละอุณหภูมิสูง ทำให้สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพความทนต่อไฟเเละอุณหภูมิของกระดาษที่ผสมสารเเละวัสดุทนไฟเเต่ละชนิด เเละนำมาประยุกต์ในการทำกระดาษทนไฟในครั้งต่อไป