กำไลระบุพิกัดด้วยระบบ GPS และแจ้งการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณ โดยระบบ Speech Recognition

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนาณัฐ แก้วต่าย, เพชราภรณ์ ปานกล่ำ, ณัฐณิชา ลิมปโกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ เอี่ยมวิลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เมื่อท่องเที่ยวสามารถดูได้ว่าลูกทัวร์อยู่ที่ไหน หากเกิดการหลงทาง หรือเกิดอันตรายกับลูกทัวร์ เช่น การกระทบกระเทือนที่ผิดปกติ หรือเสียงขอความช่วยเหลือผ่านโค้ดประจำทัวร์(ฟังก์ชันเหมือนการพูด สวัสดีสิริ) ไกด์จะสามารถตามหาและให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมถึงสามารถเตือนให้ลูกทัวร์มาที่จุดนัดพบได้ทันทีเมื่อถึงเวลา เป็นเหมือนgpsที่สามารถใช้ได้ทั่วโลกแม้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ก็คือเราจะมีระบบgps ที่ไว้ใช้ติดตามตัวเฉพาะไกด์กับลูกทัวร์เท่านั้น(ทัวร์อื่นจะไม่เห็น) หากลูกทัวร์หลงทางก็จะสามารถเปิดสัญญาณคลื่นวิทยุ (เหมือนวิทยุสื่อสาร ที่เราไม่ต้องใช้สัญญาณอะไรทั้งสิ้น ในกรณีแบตหมด)