เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย1สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมศิลป์ ธนโชติปิ่นเพชร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ อุปสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเราเล็งเห็นสิ่งของที่เหลือใช้ที่ไม่ได้ถูกนำมาทำประโยชน์ รวมกับความชอบและสนใจทางด้านดนตรีจึงเกิดความคิดที่ว่าเราสามารถนำมาทำเครื่องดนตรีที่แปลกใหม่ขึ้นมาได้รึป่าว จากนั้นจึงได้ทำการรวบรวมและหาข้อมูลจึงมีแรงบันดาลใจในการทำจาก กีตาร์และไวโอลิน เพื่อจะนำมาเล่น quarter notes ที่มักพบในดนตรีพื้นบ้านของแถบตะวันออกกลางและเอเชีย