การพัฒนาครีมทามือจากสารสกัดของต้นคราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรสิรินทร์ อุดมสมุทรหิรัญ, ไอย์ริสา ทองนายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา จุ้ยเตย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พืชต่างๆล้วนมีสรรพคุณและประโยชน์ที่มากมาย แต่ในปัจจุบันมีการนำสารเคมีมาใช้เป็นจำนวนมาก และมองข้ามวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวไป ต้นครามเป็นพืชที่มีสรรพคุณต่างๆมากมาย โดยส่วนที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ เนื้อคราม ใช้ในการย้อมผ้า แต่ต้นครามยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกอย่างการนำมาใช้เป็นยารักษาโรค และเมื่อนำมาสกัดพบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่เป็นจำนวนมาก

สารต้านอนุมูลอิสระคือ สารที่ช่วยยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ โดยที่ในขณะเดียวกันนั้นร่างกายของเราสร้างสารอนุมูลอิสระตลอดเวลา เซลล์ต่างๆในร่างกายจะเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ ส่งผลให้ร่างกายนั้นเสื่อมสภาพถดถอยลงทั้งภายในและภายนอก ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระมาควบคุมกลไก ไม่ว่าจะทางแหล่งโภชนาการ หรือจะเป็นทางผลิตภัณฑ์ทางด้านยา และเวชสำอาง

เวชสำอางคือสิ่งปรุงแต่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวและเสริมความงาม นิยมผลิตจากสารสกัดสมุนไพรเพราะเป็นสิ่งที่พบได้ง่ายตามธรรมชาติและปลอดภัยกว่าสารเคมี โดยการผลิตเวชสำอางต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์การนำไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับสรรพคุณของสมุนไพรที่นำมาใช้ผลิต

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมุ่งศึกษาครีมทามือจากสารสกัดต้นครามที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ และประเมินสมบัติของตัวทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางและยังเป็นการนำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์อีกด้วย