การเปรียบเทียบความติดทนของแทนนินในเปลือกผลไม้กับพืชที่มีแอนโทไซยานินที่ใช้ในการทำสีย้อมผมธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญกร บุราณสาร, ชลธิดา ผิวพรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร ทิพย์เมืองเก่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมที่จะย้อมผมให้เป็นสีสันต่างๆ อาจจะย้อมเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ ย้อมตามกระแสนิยม หรือย้อมเพื่อกลบผมหงอกหรือกลบผมสีเดิมของตัวเอง แต่จะด้วยเหตุผลใด การย้อมผมเป็นที่นิยมอย่างมากในทุกเพศทุกวัย แน่นอนว่าต้องมีผลิตภัณฑ์สีย้อมผมที่มีหลากหลายแบรนด์ให้ได้เลือกใช้ แต่ผลิตภัณฑ์สีย้อมผมส่วนใหญ่มักจะมีสารบางชนิดที่มีอันตรายต่อร่างกายเพื่อความติดทนและติดสีของผลิตภัณฑ์ ทั้งสีสังเคราะห์ สารที่ช่วยกัดสี สารที่ช่วยทำให้ผมติดสีมากขึ้น และเพิ่มความคงทนในการติดสีบนเส้นผม อาจทำให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะ

จากที่กล่าวมาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้เริ่มนำสีจากธรรมชาติมาเปรียบเทียบความเข้มและความติดทนของสี โดยจะเป็นเปลือกผลไม้ 3 ชนิดที่มีแทนนินที่ช่วยในการติดทนมาเปรียบเทียบความติดทน ใช้กับพืช 3 ชนิดที่มีแอนโทไซยานินซึ่งเป็นพืชที่ให้สีแดงหรือม่วงธรรมชาติ นำพืชและเปลือกผลไม้มาสกัดและนำมาเปรียบเทียบความติดทนและการติดสีของพืชและเปลือกผลไม้ใน 3 ชนิดนั้น