การขจัดเชื้อโรคในโถสุขภัณฑ์โดยรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยระบบเซนเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มนสิชา วางัสสุมา, ปิยาภรณ์ คำวันดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิเชษฐ์ กัลป์ชัย, ดารณี ไชยเวช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ผู้คนใช้งานมากในชีวิตประจำวัน ห้องน้ำจึงเป็นแหล่งสะสมตัวของเชื้อโรคและแบคทีเรียมากมายหลายชนิด โดยเฉพาะในโถสุขภัณฑ์ที่มีผู้คนใช้ในการขับถ่ายของเสีย จึงเป็นแหล่งสะสมตัวของเชื้อโรคและแบคทีเรียมากที่สุด การทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุดคือการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำในการขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรีย โดยจะใช้1-2ครั้งต่อวัน แต่โถสุขภัณฑ์มีการใช้งานอยู่ตลอดแทบจะทั้งวัน ดังนั้น เมื่อน้ำยาล้างห้องน้ำโดนน้ำที่กดจากโถสุขภัณฑ์ชะล้างออกไปเรื่อยๆ น้ำยาก็จะหมดประสิทธิภาพไป แต่เชื้อโรคก็ยังคงสะสมตัวอยู่เรื่อยๆ

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นการขจัดเชื้อโรคในโถสุขภัณฑ์โดยรังสีอัลตราไวโอเลตด้วยระบบเซนเซอร์นี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียได้มากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากหลอดไฟรังสีอัลตราไวโอเลตที่เรานำมาใช้นี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าและสามารถขจัดเชื้อโรคได้อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยระบบเซนเซอร์ที่เราติดตั้งไว้ในตัวอุปกรณ์ โดยระบบเซนเซอร์จะทำงานอัตโนมัติโดยการตรวจจับความมืดของแสงภายในห้องน้ำ เมื่อค่าของแสงภายในห้องน้ำนั้นตรงกับที่เขียนโปรแกรมเอาไว้ในArduino board ระบบเซนเซอร์จะทำการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตโดยอัตโนมัติและเมื่อผู้ใช้งานเปิดไฟเพื่อเข้าห้องน้ำ ระบบเซนเซอร์ก็จะหยุดการฉายรังสีอัตโนมัติเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานและทำให้ผู้ใช้งานปลอดภัยจากรังสีอัลตราไวโอเลตโดยการไม่โดนรังสีโดยตรงอีกด้วย

โครงงานที่จะพัฒนาขึ้นนี้จะช่วยลดปัญหาสุขอนามัยที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อชีวิตประจำของผู้ใช้งานโถสุขภัณฑ์ โดยการขจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการสะสมตัวของเชื้อโรคในโถสุขภัณฑ์มากขึ้น จึงเป็นผลให้ผู้ใช้งานโถสุขภัณฑ์ที่มีการติดตั้งโครงงานชิ้นนี้ มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น