นวัตกรรมผ้าปิดแผลจากใยของหนอนใยไหมรวมกับใยแมงมุมและใบสาบเสือเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผ้าปิดแผลแบบทั่วไป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิชาภัทร คำทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณัฐชา โนจิตร, พิพัฒน์ เชื้อเมืองพาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประเทศไทยผ้าปิดแผลที่คนนิยมใช้ส่วนมากมาจากฝ้ายและใยสังเคราะห์ซึ่งมีข้อเสียคือติดแผลและลอกออกยากดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการที่จะยกระดับจากผ้าปิดแผลแบบธรรมดาทั่วไปให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นโดยการนำสารที่อยู่ในใยแมงมุมซึ่งถือเป็นหนึ่งในสุดยอดวัสดุธรรมชาติที่ทั้งเหนียว ทั้งเบา ย่อยสลายง่าย และไม่เป็นพิษต่อร่างกายเข้าไปใส่ในตัวไหม นอกจากนี้แล้วยังมีการนำใบสาบเสือที่มีสารช่วยในการแข็งตัวของเลือดมาประกอบด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสร้างนวัตกรรมผ้าปิดแผลที่ทำมาจากใยหนอนใยไหมใยแมงมุมและใบสาบเสือให้สามารถนำไปใช้รักษาแผลได้จริงโดยที่สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด