เครื่องฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับคนพิการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภทรวรรณ จันทร์หอม, ญาณิศา นฤมิตกริ่มกมล, พีรพัฒน์ วีระชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, อุกฤต ทีงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะคนปกติหรือคนพิการเนื่องจากเป็นการพัฒนาส่วนต่างๆของร่างกาย เครื่องฝึกซ้อมกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับคนพิการ ประกอบไปด้วย ส่วนยิงลูกปิงปอง ซึ่งยึดหลักการทำงานของมอเตอร์ในการลำเลียงลูกปิงปองเป็นหลัก โดยตัวเครื่องจะสามารถปรับทิศทางตามความเหมาะสมอัตโนมัติและปรับระดับความแรงตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ ทำให้เหมือนการฝึกซ้อมกับคนโดยตรง และส่วนฉากรับลูกปิงปอง ที่ประยุกต์ใช้ Servo motor บังคับทิศทางของล้อให้เคลื่อนที่อย่างอิสระ ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ และ Force Sensor ในการเก็บแต้มและแสดงผลบนจอ LED เพื่อช่วยในการฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสสำหรับคนพิการและยังพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้อีกด้วย