เครื่องขัดเปลือกพริกไทยดำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกร บางเจริญทรัพย์, นพณัฐ พูลแก้ว, ภาคิณร์ บุญสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเสริฐ แย้มวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการทำพริกไทยดำให้เป็นพริกไทยขาวนั้นยากพอสมควรจากที่พวกผมได้ไปศึกษาวิธีการทำในชุมชน จึงพบว่าผู้สูงอายุมีการทำพริกไทยดำเป็นพริกไทยขาวแบบชาวบ้านที่ต้องใช้แรงกดที่มากในการบดเปลือกออกจึงเป็นการเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและเหนื่อยต่อการทำงาน จึงต้องมีการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลดการใช้พลังงานในร่างกาย และสะดวกง่ายขึ้นในการขัดเปลือกพริกไทย

ทางกลุ่มของพวกเราจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและประดิษฐ์เครื่องขัดเปลือกพริกไทยดำเพื่อใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกและการที่เรานำพริกไทยดำมาขัดเปลือกเป็นพริกไทยขาว พริกไทยขาวส่วนใหญ่นำมาทำเป็นเครื่องปรุง และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพริกไทยขาวและยังสามารถสร้างรายได้ เสริมให้คนในชุมชนอีกด้วย ภาพรวมโครงงาน มีแบบสิ่งประดิษฐ์และพร้อมที่จะลงมือทำ