ถ่านไบโอนิคอัดเเท่งจากไม้ตะเกียบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันยพร คุตะนนท์, สุนิฌา ผ่องแผ้ว, ปฏิญญา ศรีแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ, จารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโดยส่วนมากไม้ตะเกียบจะใช้งานเพียงครั้งเดียวเเล้วทิ้งไป โดยสถานประกอบการร้านหมูกะทะใช้ตะเกียบในปริมาณมากในเเต่ละวันทำให้เกิดขยะสะสมเราจึงนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงในรูปเเบบของถ่ายไบโอนิคซึ่งจะสามรถใช้งาน

ได้นาน ไม่มีควัน ไม่มีประกายไฟ เเละมีกลิ่นหอมจากสมุนไพร