ศึกษาประสิทธิภาพการลดปริมาณกรดแลคติก จากสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า และพริกหวาน เพื่อประยุกต์เป็นสเปรย์ ลดอาการปวดจากตะคริว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภวิศ สุขะวิศิษฐ์, ธานัท รักษ์เกลี้ยง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภวรรณ มัณยานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วิจัยนี้มุ่งเสนอการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดแคปไซซินจากพริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า และพริกหวานในการลดปริมาณกรดแลคติกในกล้ามเนื้อ โดยนำมาประยุกต์ในรูปแบบของสเปรย์เพื่อลดอาการปวดจากตะคริวในกล้ามเนื้อ การวิจัยนี้มีความสำคัญเนื่องจากมีภาวะการเจ็บปวดจากตะคริวกล้ามเนื้อซึ่งพบมากในประชากรทั่วไป การพัฒนาสูตรสเปรย์ที่ใช้สารสกัดแคปไซซินจากพริกชนิดต่าง ๆ นี้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการบรรเทาอาการนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการนำเสนอทางเลือกใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพร่างกายในอนาคต