การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัดแท่งผสมใบดีปลาช่อนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาลิสา ทาก๋อง, อนงค์ทิพย์ โสวาดวงค์, ธัญญาศิริ ธรรมสา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พันม์ณิดา นันทสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัดแท่งผสมใบดีปลาช่อนเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1.) สามารถคงรูปผลิตภัณฑ์อัดแท่งจากธัญพืชที่ผสมใบดีปลาช่อน 2.) ผลิตภัณฑ์อัดแท่งผสมใบดีปลาช่อนสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 3.) ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ อัดแท่งผสมใบดีปลาช่อน ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อัดแท่งผสมใบดีปลาช่อน ประกอบด้วย ข้าวโอ๊ตอบ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง งาขาว เกลือ ช็อกโกแลต น้ำมันมะพร้าว น้ำตาลหญ้าหวาน โกโก้ผง และควินัวกรอบ โซเดียมอัลจิเนต ใบดีปลาช่อน ศึกษาสมบัติทางกายภาพ สี กลิ่น รสชาติ ส่งตรวจคุณค่าทางโภชนาการ การศึกษาค่าดัชนีน้ำตาลโดยการคำนวณเทียบกับฐานข้อมูลจาก สวก. และ USDA Food Composition Database ศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์