การพัฒนาข้อต่อแบบทรงกลมเลียนแบบการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมือสั่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนิสร จารุดิลกกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคมือสั่น (Hand Tremors) เป็นโรคที่ทำให้มือของผู้ป่วยสั่นสะเทือน ก่อให้เกิดความลำบากในการหยิบจับสิ่งของ และมีความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยในก่อนหน้านี้ก็ได้มีความพยายามในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้ทั้งทางการแพทย์ด้วย การกินยา และ การผ่าตัด ซึ่งมีประสิทธิภาพดีแต่ก็มีความเสี่ยงที่สูง และค่าใช้จ่ายที่มาก อีกวิธีการหนึ่งคือการสร้างถุงมือเพื่อลดอาการสั่นโดยใช้แรงต้าน (ANTI-TREMOR ORTHOTIC GLOVE) แต่ก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บได้ โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างข้อต่อหัวไหล่เทียมจากข้อต่อรูปทรงกลมแบบฟันเฟือง (ABENICS) โดยสร้างมาจากเครื่องพิมพ์สามมิติเพื่อเป็นต้นแบบ (Prototype) เมื่อชุดข้อต่อหัวไหล่นี้รับค่าการเคลื่อนที่ต้นแขนของผู้ป่วยผ่าน เซนเซอร์วัดความโค้งงอ (Flex Sensor) และเซนเซอร์วัดความเร่ง (Accelerometer) จากนั้นนำเข้าข้อมูล (Input) แล้วนำมาประมาลผล เพื่อกรองเอาค่าความสั่นที่เกิดจากโรคมือสั่นออก และแสดงผลการเคลื่อนที่เหมือนการเคลื่อนที่ปกติของคนผ่านข้อต่อรูปทรงกลมโดยคาดว่าต้นแบบนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อเป็นแขนกลสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยโรคพาคินสันได้