ทรายแมวจากกาบกล้วยสำหรับทดสอบค่าความเป็นด่างของปัสสาวะเพื่อตรวจสอบโรคนิ่วในแมว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติภัค วงษ์ธนไพศาล, นาตาลี แมเราะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร นันท์ชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคนิ่วในแมวเป็นโรคทางเดินปัสสาวะที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย แต่ผู้เลี้ยงแมวหลายคนก็ยังมองข้ามปัญหาเหล่านี้ไปและไม่ได้ใส่ใจในการตรวจเช็คโรคนี้เท่าที่ควรและในด้านวิธีการรักษาหากโรคนิ่วมีอาการรุนแรงอาจทำให้ต้องเข้ารับการ ผ่าตัดโดยอาการของแมวที่เป็นโรคนิ่วจะมีพฤติกรรมการปัสสาวะที่ผิดไปจากปกติคือ มีความลำบากใน การเบ่งปัสสาวะทำให้มีภาวะซึมไม่อยากอาหาร ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติหรือออกมาในปริมาณน้อยโดยค่า ความเป็นกรด-ด่างในปัสสาวะจะมีค่าผิดจากปกติ คือ มีความเป็นด่างมากกว่าปกติทางผู้จัดทำจึงได้คิด โครงงานนี้ขึ้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบโรคนิ่วในแมวได้ง่ายขึ้นจากการทดสอบค่าความเป็นด่างใน ปัสสาวะแมวโดยใช้ทรายแมวเป็นตัวตรวจสอบ เพื่อให้ผู้เลี้ยงแมวสามารถรักษาหรือรับมือกับโรคนี้ และเฝ้าระวังพฤติกรรมของแมวได้อย่างรวดเร็วและสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นการป้องกันการเกิด โรคแทรกซ้อนอื่น ๆ จากพฤติกรรมของแมวหลังจากเป็นโรคนิ่ว

โดยได้เลือกใช้กาบกล้วยเป็นวัสดุหลักในการทำทรายแมวเนื่องจากกาบกล้วยมีลักษณะเป็นเส้นใย สามารถอุ้มน้ำได้ดีและหาได้ง่ายและเป็นพืชที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อแมว ในการตรวจสอบค่าความเป็น ด่างจะใช้สารละลายที่มีแอนโธไซยานินจากพืชสามชนิดที่มีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์ในการตรวจสอบ ได้แก่ กะหล่ำปลีม่วง ดอกอัญชันและดอกกระเจี๊ยบโดยนำมาเปรียบเทียบกับกระดาษลิตมัส ซึ่งพืชสามชนิด นี้ที่นำมาสกัดสารละลายเป็นพืชที่ไม่เป็นอันตรายต่อแมวและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อแมว