การพัฒนาหลังคาแบบ green roof เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและลดเสียงรบกวนด้วยเถ้าชานอ้อยบดละเอียดผสมปูนซีเมนต์และลิกนินจากผักตบชวา ร่วมกับกระดาษหัตถกรรมทนน้ำจากผักตบชวาเคลือบกลูโคแมนแนน ไคโตแซน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทวรรณ ศรีแก้ว, สุกัญญา เติมสุทา, ณัฐกร นันทราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชำนาญ เพริดพราว, ผกาวรรณ กลางชมภู

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้การพัฒนาหลังคาในระบบอุตสาหกรรมมีการพัฒนาอย่างกว้างขวาง มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน หนึ่งในนั้นคือ หลังคาแบบ green roof หรือเรียกอีกอย่างว่าหลังคาเขียว สามารถลด ดูดซับ มีประโยชน์ต่อการจัดการน้ำในเมืองและการจัดการน้ำท่วม รวมทั้งลดมลพิษในอากาศและอุณหภูมิ ช่วยในการลดสภาวะปัญหาโลกร้อนสามารถดูดซับพลังงานความร้อนที่ปล่อยออกมาจากอาคาร สามารถลดเสียงรบกวนที่แทรกเข้ามาสู่อาคารได้

หลังคา green roof ส่วนมากใช้วัสดุที่เป็นปูนซีเมนต์แบบปอร์ตแลนแล้วนำมาออกแบบเพราะซีเมนต์มีความละเอียด มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างปูนซีเมนต์กับน้ำในการก่อตัว มีข้อเสียคือมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่ามาตรฐานของหลังคาทั่วไป ส่งผลทำให้มีน้ำหนักมาก และมีค่าใช้จ่ายสูง นำมาประยุกต์โดยการนำเถ้าชานอ้อยบดละเอียดผสมปูนซีเมนต์และผสมกับลิกนินจากผักตบชวาเพื่อปรับปรุงให้ความสามารถในการทำปฏิกิริยาดีขึ้น ลดเสียงรบกวนและเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันน้ำไหลซึม และเถ้าชานอ้อยมีปริมาณซิลิกาอยู่มาก สามารถใช้แทนฟลิ้นต์ หรือควอซ์ได้ ช่วยลดการใช้สารเคมีลงได้มาก อีกทั้งเคลือบขี้เถ้าเป็นเคลือบที่เตรียมได้ง่าย ช่วยลดเสียงรบกวน ประกอบร่วมกับกระดาษหัตถกรรมทนน้ำ นำเอาเส้นใยผักตบชวามีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ดี ผสมด้วยสารเคลือบด้วยสารละลายกลูโคแมนแนน เพื่อให้กระดาษหัตถกรรมมีคุณสมบัติทนต่อการแช่น้ำได้นานโดยไม่ขาด เพิ่มความแข็งแรงของกระดาษได้โดยการเคลือบด้วยสารละลายจากกลูโคแมนแนนและไคโตแซน ประกอบร่วมกับวัสดุแผ่นระบายน้ำ Drain Grid สำหรับรองใต้สวนหลังคา เพื่อระบายน้ำที่รวดเร็ว ป้องกันน้ำขัง และไม่ทำให้รากต้นไม้เน่า ช่วยลดน้ำหนักของสวนหลังคาแบบเดิมได้อีกด้วย เชื่อมติดด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ชนิดถักทอ ( Geotextile )เป็นวัสดุป้องกัน มีความทนทานต่อธรรมชาติ ทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้ง ทำให้ชั้นดินมีความแข็งแรงมากขึ้น ป้องกันผิวดินและช่วยระบายน้ำ และปลูกผักสลัด สามารถปลูกได้ง่ายและให้ผลผลิตเร็วทุกฤดู เพื่อปรับอุณหภูมิในอาคารสามารถสังเกตความสามารถในการอุ้มน้ำได้

จากเหตุผลข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาประสิทธิภาพหลังคาแบบ green roof ที่มีน้ำหนักที่มากกว่ามาตรฐานหลังคาทั่วไป และมีต้นทุนที่สูง ผู้จัดทำจึงนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น