การพัฒนาระบบบริการนักเรียนในรายวิชาจิตอาสา ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นวพล จันทพล, ชัชวาล ภูยิหวา, วัชรกรณ์ สุนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาลิณี แก้วเกิดมี, นิติวัฒน์ บุญรักษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัทย่อ

ชื่อโครงงาน: การพัฒนาระบบบริการนักเรียนในรายวิชาจิตอาสาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้จัดทำ: นายชัชวาล ภู​ยิหวา, นายนวพล จันทพล, นายวัชรกรณ์ สุนสุข

อาจารย์ที่ปรึกษา: นางสาวมาลิณี แก้วเกิดมี, นายนิติวัฒน์ บุญรักษา

ระบบบริการนักเรียนในรายวิชาจิตอาสาของโรงเรียนเตรียม​อุดมศึกษา​ภาค​ตะวันออก​เฉียง​เหนือ​เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น​ ในการลดปัญหาของนักเรียนในการทำสมุดจิตอาสาชำรุดหรือสูญหายและแก้ปัญหาในการที่นักเรียนไม่สามารถพกสมุดจิตอาสาระหว่างการทำกิจกรรมจิตอาสาและช่วยให้คุณครูประจำรายวิชาจิตอาสาสามารถตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานและส่งผลตรวจกลับให้นักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและลดปัญหาการปริ้นชิ้นงานซ้ำซ้อนโดยทางเว็บแอปพลิเคชั่น​สามารถตรวจสอบฐานข้อมูลชิ้นงานของนักเรียนและบันทึกเก็บชิ้นงานผ่านเว็บแอปพลิเคชั่นซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักเรียนและคุณครูในการตรวจชิ้นงานของนักเรียน