การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในรูปแบบเกมสยองขวัญผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิทักษ์ ปทุมวัน, ทีรปกร ผลมั่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาเกมสยองขวัญเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเกม ผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม และให้ผู้ใช้งานมีความรู้เกี่ยวกับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผู้ใช้งานได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น