การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องดอกไม้ในภูมิอากาศโลก ด้วยเกมมายคราฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศภัค ชะบา, ศุภิสรา วิรัชโชติเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ค่อยเข้าใจและเบื่อกับวิธีการสอนของคนรุ่นเก่า ทางคณะผู้จัดทำจึงนำเกม Minecraft มาปรับใช้เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาสติปัญญา, ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกันของเด็ก รวมกับพีชดอกที่มีถิ่นที่อยู่หลากหลายภูมิประเทศ โดยจะนำประโยชน์ของพีช และสถานที่พบของพีชมานำเสนอในรูปแบบของเกม