การออกเเบบลวดลายเสื่อกกด้วยโปรเเกรมทางคณิตศาสตร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราญไปรยา ราบรื่น, ธิดาเทวัญ เกิดศิริ, นัดธิดา อินโน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์