กล่องควบคุมอุณหภูมิอาหารขณะการส่งสินค้าเดลิเวอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิสา ศรีอ่อน, พิชสินี สุขแก้ว, พัชราภรณ์ ขุนพารเพิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะวัน แพรกนกแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากในปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาโควิด 19 ซึ่งโรคระบาดในครั้งนี้มีผลกระทบของการใช้ชีวิตของเราอย่างมากหลักๆคือวิถีชีวิตของเราทุกคนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคือการที่เราต้องลดการระบาดและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อด้วยการแยกตัวเองออกจากสังคม ทำงานแบบ WFH ทำให้กลไกเศรษฐกิจประสบปัญหา คนจับจ่ายซื้อของน้อยลง พร้อมทั้งมาตราการห้ามนั่งกินในร้าน ทำให้ผู้ประกอบการต่างหาวิธีการเอาตัวรอดในภาวะยากลำบากเช่นนี้ หนึ่งในการปรับตัวคือการใช้บริการเดลิเวอรี่ ที่สะดวกในแง่ผู้บริโภคไม่ออกไปซื้อเองลดการสัมผัสกับคนรอบข้าง ผู้ขายก็สามารถขายสินค้าได้โดยอาศัยระบบขนส่งเป็นตัวกลาง จึงทำให้บริการสั่งอาหารออนไลน์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญในยุคนี้ แต่เมื่อมีคนใช้บริการเยอะมากขึ้นแน่นอนว่ามีปัญหาเกิดตามมาเช่นกัน สามารถสังเกตได้จากการแสดงความคิดเห็นตามร้านค้าออนไลน์ซึ่งมีทั้งคนติ และคนชม เช่น ปัญหาอาหารไม่ร้อนเมื่อถึงที่หมาย ทำให้อาหารมีคุณภาพไม่อร่อยเหมือนทานที่ร้านแทนที่จะได้ทานอาหารที่ร้อนๆอร่อยๆกลับได้กินอาหารที่จืดซืด หรือถึงขั้นเสีย และเนื่องจากในกระเป๋าผู้ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่มีเพียง1ช่องจึงทำให้เมื่อขนส่งอาหารที่อุณหภูมิแตกต่างกันมากๆจะส่งผลเสียต่ออาหารที่ส่งถึงมือลูกค้า คณะผู้จัดทำจึงได้สร้างกล่องควบคุมอุณหภูมิสำหรับการขนส่งสินค้าเดลิเวอร์รี่ที่สามารถปรับได้ทั้งอุณภูมิร้อน และอุณหภูมิเย็นโดยตัวเครื่องจะมีลักษณะคล้ายกับกระเป๋าที่ไว้ส่งอาหารเดลิเวอร์รี่ทั่วไปเพื่อให้สะดวกแก่การขนส่งสินค้าแต่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับอาหารที่ทำการขนส่ง โดยมีการแบ่งช่องร้อนและช่องเย็นอย่างชัดเจน ทำให้สามารถขนส่งอาหารได้อย่างหลากหลายและขนส่งได้ในระยะทางที่ไกลกว่าเดิม จึงทำให้การรับประทานอาหารอร่อยยิ่งขึ้น และสามารถเพิ่มยอดขายให้กับกิจการอย่างร้านอาหารได้แน่นอน