การศึกษาเทียนหอมจากไขถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลักษณ์ วงค์พุทธะ, คคนางค์ อุทปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำสนใจการทำเทียนหอมจากไขถั่วเหลืองเพื่อลดปัญหาการเกิดเซลล์มะเร็ง โดยปกติเทียนหอมที่ทำจากพาราฟินเวลาเผาไหม้จะเกิดเขม่าดำ แต่เทียนหอมที่ทำจากไขถั่วเหลืองเวลาเผาไหม้จะไม่เกิดเขม่าดำ ไร้ควัน ไม่พบสารพิษ จุดหลอมเหลวต่ำจึงอันตรายน้อยกว่า เมื่อน้ำตาเทียนหยดถูกผิวหนังตามร่างกาย อีกทั้งยังมีระยะเวลาติดไฟนานกว่าเทียนหอมที่ทำจากพาราฟินอีกด้วย เวลาจุดจะเป็นมิตรกับธรรมชาติ มีความนุ่มมากกว่าเทียนหอมที่ทำจากพาราฟินจึงเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายกว่า จากคุณสมบัติของเทียนหอมที่ทำจากไขถั่วเหลืองที่กล่าวมาเบื้องต้นทำให้เรามีความสนใจในการนำไขถั่วเหลืองมาทำเทียนหอมและช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากเทียนหอม ดังนั้นหากเราใช้เทียนหอมที่ทำจากไขถั่วเหลือง และสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นก็จะช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและเป็นการนำเศษวัสดุที่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย