การศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารที่มีผลต่อการผลิตใยของแมงมุมพันธุ์ Nephila

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลกฤต ศรีก้อม, รัฐภูมิ กัลยาณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสารอาหารที่มีผลต่อการผลิตใยของแมงมุมพันธุ์ Nephila หรือ Nutrients affecting the production of Nephila webs เป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับแมงมุมกและการผลิตใยแมงมุมโดยผู้จัดทำต้องการศึกษาว่าสารอาหารใดสามารถช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของใยแมงมุม และช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตใยของแมงมุมเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตสิ่งทอ เช่น เส้นใยนาโน เชือก เป็นต้น โดยจากการศึกษางานวิจัยต่างๆผู้จัดทำได้ค้นพบว่าสารอาหารที่มีส่วนผสมของกรดอะมิโน glycine และ alanine สามารถกระตุ้นการผลิตใยของแมงมุมและสารอาหารที่มีธาตุสังกะสีมากสามารถเพิ่มความแข็งแรงของเส้นใยแมงมุมได้ โดยผู้จัดทำจะทำการทดลองจากแมงมุมพันธุ์Nephila เพราะพบได้ในประเทศไทย ซึ่งผู้จัดทำคาดว่าโครงานเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจหลายๆคน