การเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ปิดแผลไฮโดรเจลโดยใช้ สารสกัดจากทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนธิชา จารุณี, ปิยาภัสร์ บัวขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิงขร สมันสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการแพทย์ไทยมีการรักษาแบบแผนปัจจุบัน และสมุนไพรร่วมกันมากขึ้น การรักษาการแพทย์ แผนปัจจุบันและสมุนไพรร่วมกัน ก็จะช่วยลดผลข้างเคียง ของยาจากสารเคมี หรืออาจลดปริมาณยาเหล่านั้นลงได้ หรือในบางกรณีที่อวัยวะนั้น ๆ ยังทำงานได้มากอยู่ สมุนไพรอาจช่วย ให้ผู้ป่วยสามารถหยุดการใช้ยาจากสารเคมีลงได้ เรียกว่า เป็นการอุดช่องว่างของการรักษาแบบใดแบบหนึ่ง ผลลัพธ์คือทำให้ร่างกายดีขึ้น

ทับทิมนั้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Punica granatum Linn เป็นพืชอาหารดั้งเดิมของเอเชียและตะวันออกกลาง รวมทั้งประเทศไทยเนื่องจากทับทิมเป็นพืชที่ได้รับความนิยม ทั้งการปลูก และรับประทาน และมีสารที่ออกฤทธิ์ทางยาหลายชนิด รวมถึงทั้งลำต้นสามารถนามาใช้เป็นยาสมุนไพรสาหรับบรรเทา และรักษาโรคได้หลายชนิดจึงมีการปลูกแพร่กระจายออกไป จากการสำรวจพบว่าทับทิมมีสรรพคุณหลายอย่างมีการนำไปใช้ในการรักษาบาดแผล ทั้งบาดแผลจากเชื้อรา ถูกน้ำร้อนลวก แผลจากไฟไหม้ และบาดแผลที่มีหนอง สรรพคุณในการห้ามเลือด ในทับทิมยังมีสาร ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และฟีนอลิก(phenolic) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆได้อีกด้วย

ไฮโดรเจลนั้นมักถูกนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ เนื่องจาก สามารถเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ เช่น การใช้เป็นแผ่นปิดแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก เนื่องจากมีความชุ่มชื้นสูง ช่วยดูดซับน้ำเหลือง และของเหลวที่ไหลออกมาจากแผลได้ดี ในขณะเดียวกันออกซิเจนสามารถผ่านรูพรุนของเจลได้ ทำให้ร่างกายสามารถสร้างเนื้อเยื่อได้ดีกว่าปกติ และด้วยความใสทำให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแผลได้เป็นอย่างดี

ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบัน และสมุนไพรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเลือกนำสารสกัดจากเปลือกทับทิมมาเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นปิดแผลไฮโดรเจล โดยจะศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดทับทิมในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus. ซึ่งเป็นหนึ่งในเชื้อแบคทีเรียที่ทาให้เกิดการอักเสบของแผล และนำไปพัฒนาเป็นแผ่นไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิม เพื่อศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียของแผ่นไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเปลือกทับทิม เพื่อนำไปต่อยอดเป็นแผ่นปิดแผลทางการแพทย์แบบประยุกต์ร่วมกันของการแพทย์แบบแผนปัจจุบัน และสมุนไพรต่อไปได้