ลูกบอลบำบัดมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อณิรุต วริวงค์, ธนภูมิ ฮอหรินทร์, อริยะ แก้วลาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กระวี ตรีอำนรรค

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาเครื่องกายภาพบำบัดมือ โดยการใช้หลักการบีบและกำแบบเพื่อให้มือมีการเคลื่อนไหวและมีประสิทธิภาพที่สุด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ลดปัญหาอาการโรคจากข้อมือหรือนิ้ว เช่น นิ้ว และ ข้อมืออักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น เล่นโทรศัพท์เป็นเวลานาน หรือ ทำอะไรที่ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมือหรือข้อมือ จนทำให้เกิดอาการข้อติดหรือปวดข้อนั้นเอง และยังเกิดขึ้นตามวัยโดยส่วนใหญ่จะพบกับคนสูงอายุ เนื่องจากมีการใช้งานมือที่นานแล้ว จึงทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานใช้ได้ไม่เต็มที่ เครื่องนี้จะเป็นส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหานั้น และ เครื่องนี้จะทำให้ขนาดกระทัดรัดเพื่อให้ใช้ได้ทุกที่ เช่น เก้าอี้ทำงาน ห้องนอน หรือ รับประทานอาหาร ด้วยเหตุนี้เราจึงทำให้เครื่องมีความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้าย และมีอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด เช่นสายไฟ หรือ แบตเตอรี่ สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังมีการปรับระดับให้คนที่บีบให้ออกแรงมากขึ้นด้วย โดยการใช้เทคนิคเรื่องแรงฝืดเข้ามาช่วยในการต้านแรงบีบ โดยการใช้เซนเซอร์ในการวัดแรงบีบแล้วให้ปรับความฝืดขึ้น โดยเราจะทำเป็นลูกบอลเพื่อให้จับง่ายสามารถกายภาพบำบัดได้ดีที่สุด และผู้คนยังไม่ตระหนักและเห็นคุณค่าในการกายภาพบำบัดเพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคได้ นี่เป็นหนึ่งสาเหตุที่พวกเราจะนำเสนอโครงงานนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของการกายภาพบำบัด และการทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เนื่องจากราคาถูกไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันเท่านั้นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ยังสามารถทำให้ผู้คนสุขภาพแข็งแรงขึ้นอีกด้วย พวกเราจะเน้นไปทางผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุนั้นมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงและบาดเจ็บได้ง่าย จาการทำกายภาพบำบัดพวกเราจึงจะเลือกเป็นผู้สูงอายุในโรงพยาบาลมทส.