การศึกษาโปรตีนจากขนุนอ่อนเพื่อทดแทนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปนัดดา พงศกรพฤฒิกุล, พิมพ์ชญา อินทสโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นุสรา คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีการรับประทานอาหารหลักที่ทำจากคาร์โบไฮเดต เช่น ข้าว เส้นสำเร็จรูปที่ทำจากคาร์โบไฮเดตต่างๆ ซึ่งมีปริมาณน้ำตาลจำนวนมากส่งผลให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถรับประทานได้ในปริมาณที่จำกัด เเละในปัจจุบันมีการนำขนุนอ่อนมาใช้ในการประกอบอาหาร มีส่วนประกอบของโปรตีนที่สามารถให้พลังงานในร่างกาย และมีสารแซนโทน (xanthone) ที่มีส่วนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลรักษาระบบภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบลดอาการปวดข้อเท้าต้านเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งสารแซนโทน (xanthone) เป็นสารอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของลูกขนุนอ่อน ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจขนุนอ่อนเนื่องจากเป็นพืชผลที่พบได้ทั่วภูมิภาคเป็นพืชผลทางการเกษตรที่มีผลผลิตตลอดทั้งปี เพื่อนำขนุนอ่อนมาทำให้เกิดประโยชน์ผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดค้นโครงงานการศึกษาโปรตีนจากขนุนอ่อนเพื่อทดแทนพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและกลุ่มผู้รับประทานคีโต