การบรรเทาอาการปวดเมื่อยด้วยเเผ่นเจลที่มีส่วนผสมของ DMPBD ที่สกัดจากเหง้าไพล เเละใช้สารเพคตินจากเครือหมาน้อยเป็นองค์ประกอบในการขึ้นรูป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลวรรณ ชมชัยรัตน์, ศิริวรรณ แซ่เอ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิริยา ตาสี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ นับเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบัน โดยการเเก้ปัญหาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีหลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีที่น่าสนใจเเละเหมาะแก่การใช้งานในสังคมยุคปัจจุบันคือ แผ่นพลาสเตอร์แก้ปวด คณะผู้จัดทำจึงได้เกิดความสนใจที่จะนำสรรพคุณยาจากสมุนไพรพื้นบ้าน มาประยุกต์ใช้ในการทำแผ่นเจลเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยที่มีส่วนผสมของ (E)-1-(3,4-dimethoxyphenly) butadiene หรือ DMPBD ที่สกัดได้จากเหง้าไพล และใช้สารเพคตินจากใบเครือหมาน้อยเป็นองค์ประกอบในการขึ้นรูป